דיני משפחה

דיני משפחה

תחום דיני המשפחה כולל בתוכו מספר של תחומי עיסוק ממוקדים, שכן סכסוך בתחום דיני המשפחה יכול להתקיים בין בני זוג, בין הורים לילדיהם, בין הפרט למדינה בין המדינה לפרט, בין יורשים ועוד.

באופן כללי, בכל הקשור לתא המשפחתי הקרוב, דיני משפחה כוללים נושאים כמו נישואין, גירושין, מזונות אישה, מזונות ילדים, חלוקת רכוש בין בני זוג, משמורת והסדרי ראיה של ילדים.

כמו כן דיני המשפחה כוללים בתוכם נושאים הקשורים בענייני ירושה, צוואות, אפוטרופסות ועוד.

סכסוכים בתחום דיני המשפחה דורשים לרוב ידע בענפי משפט נוספים, שכן לא פעם מתעוררות לדוגמא שאלות נזיקיות הקשורות לסכסוך המשפחתי, כמו לשון הרע ותביעות נזיקין על סרבנות גט ועוד.

נישואין וגירושין

במדינת ישראל, על נישואים וגירושים בין בני זוג חל הדין הדתי. במקרה של נישואים של בני זוג יהודים חל הדין הדתי היהודי, בין בני זוג נוצריים דין הכנסייה בה הם חברים ובין בני זוג מוסלמיים, דין השריעה.

בני זוג יהודים המעוניינים לסיים את קשר הנישואים שביניהם, בין אם נישאו בנישואים אזרחיים ובין אם נישאו בנישואים דתיים, כדת משה וישראל, יוכלו לעשות זאת רק ע"י בית הדין הרבני. על פי הדין העברי, באופן כללי, נדרשת הסכמת שני בני הזוג על מנת להתגרש. ככל שאין הסכמה, צד המבקש להתגרש יצטרך להוכיח עילת גירושין, באמצעות ניהול הליכים משפטיים בכל אחד מהנושאים שנויים במחלוקת.

מזונות

קיימים שני סוגי מזונות, מזונות אישה ומזונות ילדים. גם בעניינים אלה חל הדין האישי (קרי הדין הדתי) ככל שהצדדים הם בני אותה דת. ככל שהדבר נוגע לבני זוג יהודיים, בעל מחויב במזונות אשתו, כל עוד הם נשואים וכן חייב במזונות ילדיו ההכרחיים באופן אבסולוטי.

למרות האמור, בתי המשפט מבקשים להחיל ערכים של שוויון ונותנים ביטוי גם ליכולת השתכרותה של האישה וליכולתה לכלכל את עצמה ואת ילדיה.

לאחרונה (2016) תיקנה מועצת הרבנות הראשית את התקנות בעניין מזונות וקבעה שבפסיקת מזונות ילדים יש לשקלל גם את מצבה הכלכלי של האישה.

חלוקת רכוש בין בני זוג

ככלל, על בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, הקובע כי כל זכות או חובה שנצברה לטובת מי מבני הזוג, מתחלקת באופן שווה במועד פקיעת הנישואים. החוק לא חל על בני זוג ידועים בציבור, וחלוקת הרכוש ביניהם מתבצעת על פי "הלכת השיתוף" שנקבעה ע"י הלכות בית המשפט העליון.

כאשר קיימים נכסים רבים, או כאשר הללו נצברו בעיקר ע"י אחד מבני הזוג, או במקרים שבהם אחד מבני הזוג התחתן כאשר לזכותו כבר נכסים מסוימים, נושא חלוקת הרכוש הופך להיות מורכב ודורש הליכים משפטיים ארוכים. במקרים אלה, ההמלצה היא לערוך מראש הסכם ממון כדי למנוע חיכוכים והליכים משפטיים בעתיד.

לקביעת פגישת ייעוץ: